Kosár

Kutatás

Biobran – az immunmoduláns hatású arabinoxilán rizskorpa-összetevő: funkciók és bizonyíték

A BioBran (rizskorpa arabinoxilán) egy erős immunmoduláló hatással rendelkező funkcionális táplálék-kiegészítő. A rizskorpa forró vizes kivonatának módosításával állítják elő, mégpedig ennek vízben oldódó élelmi rostja, a hemicellulóz B részleges, a shiitake gomba (Lentinus edodes) micéliumából származó karbohidráz enzimek segítségével végzett lebontásával. A BioBran készítményről eddig több mint 70 tanulmány jelent meg, világszerte több mint 50 országban árulják a bizonyítékokon alapuló hatására alapozva. A jelen cikk a BioBran működési elvét a már közzétett tudományos cikkek adatai alapján ismerteti.

A Biobran/MGN-3 táplálékkiegészítő alkalmazása növeli a veleszüle-tett ellenálló képességet és csökkenti az influenzaszerű megbetegedé-sek előfordulását időseknél: Randomizált, dupla-vak, placebokontrol-lált kísérleti klinikai vizsgálat

Az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) továbbra is az idősek elhalálozásának és megbetegedésének egyik fő oka. Az öregedéssel együtt jár a kórokozókra való fokozott érzékenység, valamint a veleszületett és szerzett immunrendszer gyengülése, ami szükségessé teszi a védő hatású nutraceutikumok kifejlesztését. A Biobran/MGN-3 – a rizskorpából nyert arabinoxilán – erős öregedésgátló és immunomoduláns hatással rendelkezik, ami arra utal, hogy hatékony lehet az ISZM ellen.

Az RBAC és az immunrendszerben betöltött szerepe

Kontextus: A rizskorpa arabinoxilán összetevő (RBAC) egy megbíz-ható és bizonyított hatású immunomoduláns, amely egy, a shiitake gombából származó enzim-komplexszel enzimatikusan módosított rizskorpa-kivonatból készül. Célkitűzés: A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy azonosítsa az RBAC szerepét a szupportív rákterápiákban.

Képes egy standardizált és bizonyított hatású növényi immunomoduláns (rizskorpából származó arabinoxilán koncentrátum) szinergikus módon növelni a gemcitabin hatását? Duktális hasnyálmirigy-karcinómában szenvedő beteg esettanulmánya

Egy jelenleg 56 éves, nem műthető, duktális hasnyálmirigy-adenokarcinómában (39×46 mm) szenvedő betegnél a hasnyálmirigy kaudális részén multiplex májáttéteket (10–30 mm) állapítottak meg CT vizsgálattal és biopsziával. Majdnem végső stádiumban volt (27 kg-os testsúlycsökkenés, intenzív fájdalmak mellett). Három hónappal a kezelés megkezdése után a CT vizsgálat a hasnyálmirigy-daganat remisszióját (25×38 mm) és a májáttétekben átlagosan 3–10 mm-es csökkenést mutatott ki. Hét hónappal később a hasnyálmirigyben teljes remissziót mutattak ki, a májáttétek további 3–6 mm-es csökkenést mutattak. 10 hónap elteltével ezek remissziója is megállapítást nyert. A betegnek jelenleg nincs panasza, 100% -ban munkaképes.

Képes egy standardizált növényi immunomoduláns (rizskorpából származó arabinoxilán koncentrátum / MGN-3) klinikai hasznot eredményező módon növelni a MEK- és BRAF-inhibitorok hatását? Epeút-karcinómás páciens esettanulmánya. Prof.Dr.Tibor Hajtó, Ph.D., Department of Immunology and Biotechnology, University Pecs, Faculty of Medicine, Pecs, Hungary

A mitogén-aktivált proteinkinázok (MAPK) hiperaktív jelzőkaszkádja elleni célzott támadás hatékony kezelésnek bizonyult számos rákbetegség kezelése során. E kaszkád fontos tagja, a MEK (mitogén-aktivált extracelluláris szignál által regulált kináz) gátlásának alkalmazásával a klinikai válaszreakció sok esetben átmeneti, a teljes remisszió pedig ritkán tapasztalt jelenség. Az előrehaladott állapotú rezisztens klónok növekedése a jelek szerint nem kerülhető el. A legújabb immunológiai és klinikai megfigyelések arra engednek következtetni, hogy e rezisztencia hátterében legalább részben szerepet játszik az immunreguláció tumor indukálta zavara. Kimutatták, hogy a növekedési faktorok jelátviteli útjainak inhibitorai növelhetik a tumorsejtek immunérzékenységét, azonban nem képesek aktiválni a visszaszorított immuneffektorokat. Ennek következtében a MAPK-kaszkád jelátviteli útvonalat gátló inhibitorok és az immuneffektorokat aktiváló immunomodulánsok kombinációja egy új, ígéretes stratégiának mutatkozik.

A rizskorpából kivont arabinoxilán (MGN-3/Biobran) in vitro és in vivo egyaránt erősíti a természetes gyilkos sejtek sejtszinten közvetített citotoxicitásáta neuroblasztómával szemben

A tanulmány céljai. A természetes gyilkos sejtek (NK sejtek) citotoxikus aktivitása fontos szerepet játszik a rosszindulatú daganatok elleni természetes immunreakcióban. Az NK sejtek az adoptív onkológiai kezelés új eszközének számítanak. A rizskorpából kivont arabinoxilánt (MGN-3/Biobran) a szervezet biológiai válaszreakciót módosító, az NK sejtek citotoxikus aktivitásának növelésére képes anyagként ismerjük. A jelen tanulmány célja az MGN-3/Biobran készítmény hatásvizsgálata az NK sejtek aktiválása, expanziója és a neuroblasztóma sejtekkel szembeni citotoxicitása esetén. Módszerek. Az NK sejteket mágneses gyöngyök hozzáadása után stimuláltuk az MGN-3/Biobran készítménnyel. Az NK sejtek aktiválását fenotípus-elemzés segítségével értékeltük ki, és megfigyeltük a sejtek expanziós képességeit. Az aktivált NK sejtek citotoxikus képességeit in vitro teszteltük a következő sejtvonalakkal szemben: K562, Jurkat, A673, NB1691, A-204, RD és RH-30, valamint in vivo az NB1691 sejtvonallal szemben. Eredmények. Az NK sejteknek az MGN-3/Biobran készítmény általi stimulációja az aktiválásért felelős CD25 és CD69 receptorok nagyobb mértékű expresszióját indukálta, mint azt a stimulálatlan sejtek esetében tapasztaltuk (P<0,05). Az NKG2D, DNAM, NCR és TLRexpresszió változatlan maradt. Az egész éjszakán át tartó MGN3/Biobran készítmény általi stimulálás növelte az NK sejtek citotoxikus aktivitását minden in vitro vizsgált sejtvonallal szemben, valamint in vivo lelassította a neuroblasztóma növekedését. Az MGN-3/Biobran készítmény esetén ezt a mechanizmust nem a lipopoliszacharidok általi kontamináció közvetíti. Ezen felül az MGN-3/Biobran készítmény in vitro támogatta az NK sejtek expanzióját és a T sejtek számának csökkenését. Következtetések. Az adatok arra utalnak, hogy az MGN-3/Biobran készítmény upregulálja az NK sejtek aktivációs markereinek szintjét, in vitro és in vivo stimulálja az NK sejteknek a neuroblasztómával szembeni citotoxikus aktivitását, valamint szelektíven előidézi az NK sejtek expanzióját. Ezek az eredmények hasznosak lehetnek a jövőben a neuroblasztóma-gyógyítás során alkalmazandó, az NK sejtek hatására alapozó terápiás stratégiák fejlesztésében.

Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét a paclitaxelre

Előzmények: A társadalom érdeklődik az olyan alternatív gyógymódok iránt, amelyek célja, hogy az alkalmazott kemoterápiás szerek koncentrációjának csökkentésével csökkentsék a kezelés toxicitását, anélkül, hogy azok hatása a rákos sejtekre csökkenne. A múltban elvégzett tanulmányok bebizonyították, hogy a rizskorpából kivont arabinoxilán (MGN- 3/Biobran) érzékennyé teszi az emberi emlőráksejteket (BCC) a daunorubicinre (DNR). A jelen tanulmányban tovább vizsgáltuk az MGN-3 készítmény hatását - azt kutattuk, hogy képes-e érzékennyé tenni a sejteket egy további kemoterápiás szer, a paclitaxel iránt. Anyagok, módszerek: Nem metasztatikus MCF-7 sejtek (emberi BCC) és metasztatikus 4T1 sejtek (egér BCC) különböző paclitaxel koncentráció mellett kerültek szaporításra, az MGN-3 jelenlétében, ill. nélküle. Vizsgáltuk a sejtek túlélési arányát, a DNS károsodását és a sejtek proliferációját. Eredmények: Az MGN-3 készítmény mindkét típusú ráksejt paclitaxel-érzékenységét több mint százszorosára növelte. Mechanisztikus szempontból az MGN-3 szinergiahatást ér el a paclitaxellel: károsítja a DNS-t, javítja az apoptózist és gátolja a 4T1 sejtek proliferációját. Következtetés: Adataink igazolják, hogy az MGN-3 készítmény hatékony eszköze a kemoterápiás szerekre való érzékenység növelésének és a metasztatikus emlőrák gyógyításában innovatív terápiás kiegészítőként működhet. A rák továbbra is a legtöbb halálesetet okozó betegség - évente több mint 6 millió ember hal bele. A kemoterápiás kezelés számos ráktípus gyógyításának alapvető eszköze. Számos kemoterápiás szer azonban korlátozott mértékű toxicitással rendelkezik (1-5). Ezért óriási az érdeklődés az olyan anyagok iránt, amelyek képesek növelni a ráksejtek érzékenységét a hagyományos kemoterápiás szerek iránt, amivel csökkenteni lehetne a toxikus hatást a szervezet egyéb részeiben (6-9). A laboratóriumunkban elvégzett korábbi tanulmányok bebizonyították, hogy a rizskorpából kivont arabinoxilán (MGN-3/Biobran) érzékennyé teszi az HUT 78 emberi leukémiás sejteket a CD95 ellenanyagok által kiváltott apoptózis iránt (10), valamint in vitro érzékennyé teszi az emberi emlőráksejteket (BCC) a daunorubicin (DNR) iránt (11). További tanulmányok kimutatták az MGN-3 készítmény és a transzarteriális kemoembolizáció közötti szinergiahatást a hepatocelluláris karcinómában szenvedő betegek esetén (12). A jelen tanulmány célja tehát tovább vizsgálni az MGN-3 készítmény hatását - konkrétan: képes-e érzékennyé tenni a sejteket a taxolként ismert kemoterápiás szer, a paclitaxel iránt. Számos rizskorpakivonatot vizsgáltunk meg azok potenciális rákellenes tulajdonságai miatt, ideértve az RBS poliszacharidot (13), a lipoprotein elemet (14) és az RBA agglutinint (15) is. Ezen felül egy, a közelmúltban készült tanulmányban bebizonyosodott, hogy a rizs (oryza sativa) gátolja az U937 emberi leukémiás sejtek növekedését, mégpedig a perifériás véráram mononukleáris sejtjeinek aktiválásával (16). Az MGN-3 a rizskorpa-hemicellulóz és a shiitake gombában található szénhidrátok hidrolízisére képes enzimek reakciójának terméke. Az MGN-3 készítmény fő vegyülete az arabinoxilán, amely fő láncában xilózt, mellékláncában arabináz polimert tartalmaz (17). Más tanulmányokban már bizonyítottuk, hogy a készítmény hatékonyan képes módosítani az emberi szervezet biológiai válaszreakcióját a természetes gyilkos sejtek, az ún. NK sejtek aktiválása által (18-20). Ezen felül a készítmény aktiválja az emberi dendritikus sejteket (21, 22), javítja a T- és B-sejtek proliferációját (17), növeli a makrofágok fagocita funkcióját is (23). További tanulmányok bemutatták, hogy rákbeteg egereknek beadva az MGN-3 készítmény jelentősen csökkentette a daganatok térfogatát (24). A korábbi tapasztalatok alapján kezdeményeztük a jelen tanulmány megvalósítását, amelynek célja a készítmény kemoszenzibilizációs hatásának vizsgálata a metasztatikus emlőráksejtekben egy további kemoterápiás szer, a paclitaxel iránt - a készítmény működési mechanizmusa feltárásának céljával.

Standardizált immunmoduláns növényi készítményekkel kezelt, májmetasztázissal rendelkező rákos betegek esetismertetése

Háttér: A metasztatikus hepatocelluláris karcinóma gyakran multifokális tumorszöveti mintázattal rendelkezik és jelentősen csökkent májfunkcióval jár együtt. A májreszekció sok esetben hosszú távon nem válik a betegek hasznára. A kemoterápiás kezelés hatására a májtumorok ritkán tűnnek el teljesen, és a terápiás válasz időtartama is rövid. Az elmúlt évtizedekben egyre több bizonyíték született arra vonatkozólag, hogy a veleszületett immunrendszer felbomlott egyensúlya is szerepet játszhat a májdaganatok rossz prognózisában. Célkitűzések: A közlemény célja, hogy számos kedvező klinikai válaszról számoljon be olyan, májmetasztázissal is rendelkező betegek esetében, akik a hagyományos onkológiai kezeléssel párhuzamosan immunológiailag hatékony és standardizált növényi kivonatokat is kaptak. A kezelés menete és eredmények: A fagyöngylektinek (mistletoe lectins – MLs) haranggörbe alakú dózis-válasz összefüggésének megfelelően a betegeket az aktív cukorkötő lektintartalom szempontjából standardizált, fermentált fagyöngykivonattal (mistletoe extract – ME) kezeltük. Eszerint hetente kétszer szubkután injekció formájában alkalmaztuk a fagyöngylektineket az optimális, 0,5-1,0 ng/kg közötti dózisban. A fagyöngylektin-terápia mellett az arabinoxilánra standardizált, heteropoliszacharid rizskorpakészítményt (12-45 mg/kg MGN-3/BiobranR-t heti kétszer), valamint a 2,6-dimetoxi-p-benzokinonra standardizált búzacsíra-kivonatot (wheat germ extract – WGE) (50-80 mg/kg AvemarR-t heti négyszer) is adtunk. Az általunk bemutatott esettanulmányokban hét páciens esetében a májmetasztázisok teljes vagy csaknem teljes remisszióját figyeltük meg. Következtetések: A fagyöngylektinek, az MGN-3 és a búzacsíra-kivonat hatékony szupportív terápiaként kezelendők a sebészi kezelés, a hormonterápia és a kemoterápia mellett májmetasztázisokban szenvedő betegek esetében. Az esettanulmányok eredményeinek az alátámasztásához további klinikai vizsgálatok szükségesek.

Case Reports of Cancer Patients with Hepatic Metastases Treated by Standardized Plant Immunomodulatory Preparations

Background: Metastatic hepatocellular carcinoma often has a multifocal tumor pattern with markedly depressed hepatic function. Hepatic resection in many cases results in no long-term benefit. After a chemotherapy hepatic tumors rarely disappear completely and the duration of responses is short. In the last decades growing evidence suggested that a disturbed balance in the innate system can also play a role in the poor prognosis of hepatic tumors. Objectives: The aim of this article is to present and discuss several favorable clinical responses of patients with hepatic metastases who parallel to conventional oncologic therapy, were treated with immunologically effective and standardized plant extracts. Course of Therapy and Results: In accordance with the bell-shaped dose-response relationship of mistletoe lectins (MLs), the patients were treated with a fermented mistletoe extract (ME) preparation, standardized for the active sugarbinding lectin contents. Thus, an optimal dose between 0.5 and 1.0ng/kg MLs was given twice a week subcutaneously. In addition to ML therapy, a heteropolysaccharide rice bran preparation standardized for arabinoxylan (12-45mg/kg MGN-3/BiobranR twice a week) and wheat germ extract (WGE) standardized for 2, 6-dimethoxy-p-benzoquinone (50- 80mg/kg AvemarR four times a week) was also given. In these case reports the clinical progress of seven patients showed a complete or nearly complete remission of hepatic metastases. Conclusion: ML, MGN-3 and WGE seem to be potent candidates to be regarded as a supportive therapy to surgery, hormone treatment or chemotherapy for patients with hepatic metastases. These case reports require further clinical studies.

„BIOBRAN MGN-3"; A kemoterápia mellékhatásait csökkentő hatás emlőrákos betegekben.

Célkitűzés: A vizsgálat célja az volt, hogy értékelje a Biobran hatását a kemoterápia által kiváltott mellékhatások (fáradékonyság, anorexia, hányás, hajhullás) csökkentésében, valamint felmérje a Biobrannak a betegek életminőségére kifejtett hatását, amit a testsúlyvesztés tekintetében vizsgáltak. A vizsgálat helye: Multan, Nishtar Kórház, Radioterápiás Intézet. Anyag és módszerek: Ötven emlőrákos beteget osztottak be random módon két csoportba. Az „A” csoportba tartozó betegeknek 3 gramm/nap dózisban Biobran MGN-3-at adtak egy héttel a kemoterápia előtt és egy héttel a kemoterápia után. A „B” csoportba tartozó betegek csak kemoterápiás kezelésben részesültek. A betegek összesen 6 ciklus kemoterápiás kezelést kaptak. A vizsgálat ideje alatt a betegek nem szedtek multivitaminokat vagy táplálék-kiegészítőket. A kemoterápia által kiváltott mellékhatásokat (fáradékonyság, anorexia, hányás, hajhullás) minden ciklus kezdete előtt kérdőív segítségével mérték fel. Az egyes ciklusok előtt a betegek testsúlyát is lemérték, a testsúlygyarapodás, illetve –csökkenés megállapítása érdekében. Közvetlenül a kemoterápia előtt, majd utána egy héttel megvizsgálták a betegek fehérvérsejtszámát is, teljes vérkép segítségével. Eredmények: A multani Nishtar Kórház Radioterápiás Intézetében fél éven belül 50 beteget vontak be a vizsgálatba. Az „A” csoportba tartozó betegek körében szignifikánsan csökkent a fáradékonyság és az anorexia. Az „A” csoport 20 betege (80%) étvágy-növekedésről, illetve a fáradékonyság megszűnéséről számolt be, étvágyjavítók vagy multivitaminok szedése nélkül. A „B” csoport betegei ezzel szemben étvágyjavítókat kértek a kemoterápia után jelentkező súlyos anorexia miatt, kivéve 3 beteget (12%), akik nem használtak étvágyjavítókat vagy táplálék-kiegészítőket. Az „A” csoport 15 betege (60%) esetében nem kellett hányáscsillapítókat alkalmazni, szemben a „B” csoport összes betegével (100%), akik a kemoterápia alatt és után súlyos hányingertől szenvedtek. Az „A” csoport 7 betege (28%) esetében kisebb mértékű hajhullás jelentkezett, mint a másik csoport 25 betege (100%) esetében. Következtetések: A vizsgálati eredmények azt bizonyítják, hogy az immunrendszer működésének optimalizálása révén a Biobran MGN-3 nemcsak a kezelés sikerét tudja fokozni, hanem a kezelés mellékhatásainak a csökkentése által a betegek életminőségét is javítja a kezelés során, valamint a felépülési időszakban

A rizskorpa eredetű arabinoxilán (MGN-3) javítja az intervenciós terápiák hatását a hepatocelluláris karcinóma kezelésében: Hároméves randomizált klinikai vizsgálat

A vizsgálat háttere és céljai: A vizsgálat célja a rizskorpa eredetű arabinoxilán (MGN-3) hatásának tanulmányozása volt intervenciós terápiában (IT) részesülő hepatocelluláris karcinómás betegeknél. Betegek és módszerek: A vizsgálatban összesen hatvannyolc hepatocelluláris karcinómás (I. és II. stádiumban levő) beteg vett részt. A betegek egy számítógép által generált randomizáló névsor alapján két randomizált csoportra oszlottak, melyek közül az egyik (30 beteg, a kontrollcsoport) IT-ban részesült, míg a másik csoport (38 beteg) IT+MGN-3 kezelést kapott. A betegek és a vizsgálatot végző személyek esetében is vakosítást alkalmaztunk. Az IT transzarteriális olajos kemoembolizációból (TOCE) vagy a TOCE és a perkután etanolinjekció (PEIT) kombinációjából állt. Eredmények: Az IT+MGN-3 csoport betegeinél: (i) kisebb arányú volt a betegség rekurrenciája,, 31,6 % (12/38) a kontrollcsoport 46,7 %-val (14/30) szemben; (ii) nagyobb arányú volt a két évet meghaladó túlélés, 35 % a kontrollcsoport 6,7 %-val szemben; (iii) jelentősen csökkent az alfa-fetoprotein-szint, amely a kiindulási értékhez viszonyítva 38 %-os csökkenést mutatott (p=0,0001), míg a kontrollcsoportban nem volt észlelhető jelentősebb változás; végül (iv) jelentősen csökkent a daganat mérete, míg a kontrollcsoportban nem volt észlelhető jelentősebb változás Az alkalmazott IT módszer szerinti eredményvizsgálat azt mutatja, hogy az MGN-3+IT alcsoport betegei minden vizsgált szempontból jobban reagáltak a kezelésre, mint az IT alcsoportba tartozó betegek. Ezenfelül az MGN-3+TOCE+PEIT alcsoport betegeinél jelentősebb volt az AFP-szintcsökkenés és hosszabb volt a túlélési idő, mint az MGN-3+TOCE alcsoport betegeinél. Záró következtetés: az MGN-3,  IT-val együtt alkalmazva, segítheti a hepatocelluláris karcinóma kezelését, ezért további tanulmányozást érdemel többszöri klinikai vizsgálatok során. A hepatocelluláris karcinóma (HCC) világviszonylatban a rák hatodik leggyakoribb fajtája, az évenkénti új előfordulások becsült száma 626 000 (1, 2). Ennél a rákfajtánál a prognózis általában nagyon rossz, az átlagos túlélési idő kevesebb, mint hat hónap. A HCC etiológiája három fő epidemiológiai tényezőhöz kapcsolható, nevezetesen a B- és C-típusú hepatitiszhez, az aflatoxin-mérgezéshez és a cirózishoz (1, 3). Az intervenciós terápiák (IT) közé tartozik a transzarteriális olajos kemoembolizáció (TOCE), a perkután etanolinjekció (PEIT), a rádiófrekvenciás abláció (RFA) és a krioabláció (4). Az említett terápiáknak alávetett betegek túlélési ideje azonban legfeljebb két vagy három év (5). A megállapításnak ellenére, miszerint inoperábilis HCC esetében a TOCE hatásos lehet, a randomizált vizsgálatok egyelőre nem igazolták a túlélési idő meghosszabbodását. Reszekcióra vagy ablációs terápiákra alkalmatlan HCC esetében a TOCE azonban továbbra is a leggyakrabban alkalmazott palliatív kezelési mód. Hasonlóképpen, habár néhány nem randomizált vizsgálat kimutatta a transzarteriális kemoembolizáció (TACE) jótékony hatását, a randomizált vizsgálatok ezt nem igazolták (6). Sőt, a TACE komoly mellékhatásokat és komplikációkat von maga után (7). A HCC-s betegeknél fennálló rossz prognózis és a meglévő terápiák alacsony fokú hatékonysága figyelmeztet arra, milyen nagy szükség volna rá, hogy új kezelési módszereket találjunk, esetleg módosítsuk a meglévő IT módszereket. Az itt bemutatott vizsgálat azt tanulmányozta, hogy az IT, nevezetesen a TOCE, PEIT és RFA módszerek MGN-3-mal (rizskorpa eredetű arabinoxilánnal) történő kombinációja meghosszabbíthatja-e a HCC-s betegek túlélési idejét. Az MGN-3 igazoltan hatásos biológiaiválasz-módosító (BRM) (8-11) és kemoszenzibilizátor, amely azt eredményezi, hogy a daganatos sejtek érzékenyebbé válnak mind a halálreceptor (CD95) által indukált apoptózisra (12), mind a daunorubicinos kezelésre (13). Az eredmények kimutatták, hogy a HCC-s betegeknél, akik IT+MGN-3 kezelést kaptak, százalékban kifejezve hosszabb volt a túlélési idő, mint azoknál, akiknél csak IT-t alkalmaztak.

How to pump up your immune system(*PDF) Journal:Alternative Medicine

Apoptosis-A novel approach to cancer treatment(*PDF) (Journal:Cancer Forum 21) Autor: M. Ghoneum [2003/7/27-29, Tokyo, Osaka, Fukuoka]

ACTIVATION OF HUMAN MONOCYTE.DERIVED DENDRITIC CELLS IN VITRO BY THE BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIER ARABINOXYLAN RICE BRAN (MGN-3/BIOBRAN)

Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) is a potent biological response modifier (BRM) that activates natural kitler (NK) cells, T cells and monocytes. Currently, little is known regarding the effects of MGN-3 on dendritic cells (DCs), the cell type that bridges innate and adaptive immunity. Therefore, we examined the stimulatory effects of MGN-3 on DCs. Human monocyte-derived DCs were treated with MGN-3 at different concentrations (5-20 pglml) for 24 hours in vitro. Activation of DCs was determined by assessing the expression of co-stimulatory and maturation markers (CD40, CD80, CD83, CD86 and HLA-DR) by flow cytometry, and production of cytokines by ELISA. DC function was determined by assessing their ability to activate naive T cells. Activation of T cells was assessed by measuring cell proliferation and cytokine production. MGN-3 treatment, in a dose-dependent manner, resulted in: 1) up-regulation of the surface expression of CD83 and CD86, on DCs; 2) an increase in the production of pro-inflammatory and immuno-regulatory cytokines (IL-lp, IL-6, IL-10, TNF-c, lL-12p40 and low levels of lL-12p70 and IL-2) by DCs; and 3) MGN-3 stimulated DC induced CD4*T cell proliferation and their production of cytokineso IFN-y, IL-10, lL-17. Results suggest that MGN-3 functions as a natural adjuvant for DC activation and thus may be used in DC-based vaccine strategies against infections and cancer.


Cookie figyelmeztetés
Ebben a Webáruházban a felhasználói élmény javítása miatt sütiket használunk. Az oldal böngészésével elfogadod cookie-k használatát!